Search Results

ปรับตัวอย่างไรในการปรับเปลี่ยน Algorithm ของ Facebook

นักการตลาดสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอัลกอริธึม Facebook ล่าสุดได้อย่างไร? จากโพสต์ส่วนตัวของ Mark Zuckerberg ในการเปลี่ยนแปลง newsfeed ล่าสุดของ Facebook ราคาหุ้นของเครือข่ายสังคมลดลงมากถึง 6.1 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่โฆษณาที่สำคัญของ Facebook ที่ย้อนกลับไปสู่วัตถุประสงค์เดิมของการสร้าง Facebook ขึ้นมา (ข่าวจริง รวมถึงข่าวส่วนตัวจากเพื่อนและครอบครัว) นักสร้าง brand ทางการตลาดที่อาศัยการโฆษณาในฟีดเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมและรายได้ จะต้องพิจารณาอีกครั้งถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมทางช่องทางนี้ [...]

https://seoezypro.com/How-can-marketers-adapt-to-the-recent-Facebook-algorithm-changes.html 556 view(s)