Blog

SEO คือ? What Is SEO / Search Engine Optimization?

SEO คืออะไร?SEO ย่อมาจาก “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา” หรือพูดง่ายๆก็คือ กระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผลสำหรับการค้นหาที่เกี่ยวข้องบน Search Engine ยิ่งมีการแสดงเว็บไซต์ของเราในตำแหน่งที่ดีขึ้นในผลการค้นหา เว็บไซต์ของเราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจและดึงดูดลูกค้าที่คาดหวังและลูกค้าปัจจุบันให้สามารถเขาถึงเว็บไซต์ธุรกิจของเราได้มากขึ้น SEO ทำงานอย่างไร?

6 สิ่งจำเป็นสำหรับ SEO

6 สิ่งจำเป็น ของเว็บไซต์ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำ SEO PAGE TITLE/ DOC TITLE ส่วนนี้คือส่วนของเว็บไซต์ของเราที่แสดงในผลการค้นหา จำเป็นที่เราต้องทำให้แตกต่างกันสำหรับแต่ละหน้าเว็บ ข้อแนะนำ: ใช้ 2 keywords สำหรับแต่ละเพจ ด้วยจำนวนตัวอักษรมากสุด 70 ตัวอักษร META DESCRIPTION เป็นส่วนที่สรุปใจความของเว็บหน้านั้นๆ ให้กับ search engine และ ผู้เข้าชมเว็บของเรา ข้อแนะนำ: จำนวนตัวอักษร 160 ตัวอักษร ซึ่งรวม 2 keywords ที่เรากำหนดสำหรับหน้าเว็บนั้นๆ แล้ว META KEYWORDS ส่วนของ keywords หลักที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเรากำหนดให้กับแต่ละหน้าในเว็บไซต์ของเราและคำเหล่านี้จะต้องรวมอยู่ในเนื้อหาของหน้าจริงด้วย ใส่ได้ไม่เกิน 5 keywords ต่อ 1 หน้าเว็บ keyword …

การเติบโตทางธุรกิจด้วย SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)

Growing your business with Search Engine Marketing (SEM) การเติบโตทางธุรกิจด้วย Search Engine Marketing (SEM) การเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันด้วยการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา หรือ SEM เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ ด้วยธุรกิจขนาดเล็กหลายพันรายที่กำลังเติบโตในพื้นที่ที่จำกัดมากขึ้น สิ่งสำคัญที่ควรจะต้องคำนึงถึงคือ การโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการ แบบออนไลน์ที่ถูกต้องด้วยการทำตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

How to use seoezypro rank checker

It is very simply to find a your web ranking on search engine. This is step by step to use seoezypro.com tools. Go to this link https://seoezypro.com/sitecheck/seo-rank 2. Type your site url without http:// or https:// 3. Input keyword which you need to find seo rank 4. Click on CHECK …