6 สิ่งจำเป็นสำหรับ SEO

6 สิ่งจำเป็น ของเว็บไซต์ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำ SEO

 1. PAGE TITLE/ DOC TITLE ส่วนนี้คือส่วนของเว็บไซต์ของเราที่แสดงในผลการค้นหา จำเป็นที่เราต้องทำให้แตกต่างกันสำหรับแต่ละหน้าเว็บ
  • ข้อแนะนำ: ใช้ 2 keywords สำหรับแต่ละเพจ ด้วยจำนวนตัวอักษรมากสุด 70 ตัวอักษร
 2. META DESCRIPTION เป็นส่วนที่สรุปใจความของเว็บหน้านั้นๆ ให้กับ search engine และ ผู้เข้าชมเว็บของเรา
  • ข้อแนะนำ: จำนวนตัวอักษร 160 ตัวอักษร ซึ่งรวม 2 keywords ที่เรากำหนดสำหรับหน้าเว็บนั้นๆ แล้ว
 3. META KEYWORDS ส่วนของ keywords หลักที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเรากำหนดให้กับแต่ละหน้าในเว็บไซต์ของเราและคำเหล่านี้จะต้องรวมอยู่ในเนื้อหาของหน้าจริงด้วย
  • ใส่ได้ไม่เกิน 5 keywords ต่อ 1 หน้าเว็บ
  • keyword ต้องเป็นคำที่ติดกัน
 4. H1 TAGS เป็น tag heading ที่ใหญ่ที่สุดาสำหรับหน้าเว็บหน้าใดๆ
  • ใส่ keywords หลักสำหรับหน้านั้นๆ
  • ควรมี H1 เพียง 1 tags ในหน้าเว็บใดๆ
 5. ALT TEXT ข้อความที่ใช้แสดงกำกับรูปภาพ
  • ใส่ข้อความอธิบายทุกภาพ
  • ข้อความที่ใส่ต้องเป็นข้อคามที่ตรงหรือมีความสัมพันธ์กับ keyword หลัก
 6. TITLE TEXT ใส่ข้อความอธิบายเนื้อหาของ link
  • ใส่ข้อความให้กับ link ทั้งหมด
  • ข้อความที่ใส่ต้องเป็นข้อคามที่ตรงหรือมีความสัมพันธ์กับ keyword หลัก

ต้องการเป็น SEO Superstar หรือไม่? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ! นี่คือ 6 สิ่งแรกที่คุณต้องรู้ เกี่ยวกับแง่มุมของเว็บไซต์ของคุณที่มีผลต่อการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาและนำไปสู่ความสำเร็จของ SEO